RUBY GEM StormguardRuby urodziła się 24.06.2018 w hodowli Stormguard na Ukrainie

Ruby zdobyła tytuł Młodzieżowego Championa Polski oraz Zwycięzcy Klubu 2019. Od tytułu Championa Polski dzieli nas jeszcze wymagany przedział czasu (4/3 CWC). Przez Sędziów chwalona jest za ruch oraz temperament.

Rodowód:

Badania:
-w kierunku dysplazji:
                           stawy łokciowe prawidłowe (ED 0)
                           stawy biodrowe prawidłowe (ED A)
-badanie słuchu BAER: wynik prawidłowy +/+
-badania genetyczne:
                           locus E- genotyp EE (Lemon Free)
                           hipertermia złośliwa- wynik prawidłowy (N/N)
                           mielopatia zwyrodnieniowa- wynik prawidłowy (N/N)

Oryginały dokumentów i certyfikaty badań zdrowia do wglądu w hodowli.