Polityka prywatności


dla strony hodowladalmatynczykow.pl


1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem i właścicielem serwisu www.hodowladalmatynczykow.pl jest Hodowla Dalmissimo będąca własnością Agnieszki Krauze
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez blogger.com

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego

3. Dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Agnieszka Krauze właścicielka hodowli Dalmissimo. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w  celu kontaktu niezbędnego do odpowiedzenia na pytania wynikające  z przesłania ankiety, formularza kontaktowego bądź innego sposobu kontaktu (mail, telefon, FB).
 1. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 2. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 5. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody oraz sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 6. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.