Cele hodowliWg. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP celem każdej hodowli powinno być:
"doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych..."
Wg.Kodeksu Etyki Hodowlanej oraz Międzynarodowych Strategii Hodowli FCI:
 "hodowla oraz rozwój psów rasowych musi być prowadzona w oparciu o długoterminowe cele oraz jasne zasady tak by hodowanie nie skutkowało chorobami, złym temperamentem (...). Celem hodowli psów są zdrowe psy o budowie i charakterze typowym dla rasy, psy które mogą mieć długie i szczęśliwe życie dla pożytku i przyjemności właściciela, społeczeństwa oraz samego psa. Hodowla powinna być prowadzona w sposób, który promuje zdrowie i dobro potomstwa oraz dobrobyt suki."
Moim priorytetem jest zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, psów które z nami mieszkają. Nasze zwierzaki są pod stałą opieką zaufanych weterynarzy, a w razie potrzeby możemy liczyć na pomoc zaprzyjaźnionego zoopsychologa. 

Wiem, jakim wyzwaniem jest opieka nad psem alergicznym dlatego za niewłaściwe uważam używanie do hodowli osobników wykazujących objawy alergii. Miałam  również do czynienia ze zwierzętami trudnymi, po tzw."przejściach", z traumami oraz problemami z agresją. Nauczyło mnie to indywidualnego traktowania każdego zwierzaka, cierpliwości oraz niejednokrotnie stosowania nieszablonowych rozwiązań.

Równie ważny jest dla mnie eksterier czyli budowa i wygląd zewnętrzny. Jestem zwolennikiem  dalmatyńczyków o lekkiej a jednocześnie muskularnej budowie, wpisujących się we wzorzec FCI, z wyraźnie zaznaczonymi różnicami wynikającymi z płci (dymorfizm płciowy wyrażający się w zróżnicowaniu wielkości psa i suki, kształtu i wyrazu głowy itd.).  Bardzo ważny, a wynikający z właściwej budowy, jest prawidłowy i wydajny ruch.

Osiągnięcia wystawowe nie są moim głównym celem. Oczywiście mamy na swoim koncie sukcesy lecz na pierwszym planie stawiam dobrostan psów i zapewnienie im odpowiedniej i urozmaiconej aktywności na co dzień. Wystawy traktujemy jako okazję do ćwiczeń z psami i wspólne spędzenie czasu, połączone przy okazji z wycieczkami po kraju :).