Cele hodowliWg. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP celem każdej hodowli powinno być:
"doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych..."
Wg.Kodeksu Etyki Hodowlanej oraz Międzynarodowych Strategii Hodowli FCI:
 "hodowla oraz rozwój psów rasowych musi być prowadzona w oparciu o długoterminowe cele oraz jasne zasady tak by hodowanie nie skutkowało chorobami, złym temperamentem (...). Celem hodowli psów są zdrowe psy o budowie i charakterze typowym dla rasy, psy które mogą mieć długie i szczęśliwe życie dla pożytku i przyjemności właściciela, społeczeństwa oraz samego psa. Hodowla powinna być prowadzona w sposób, który promuje zdrowie i dobro potomstwa oraz dobrobyt suki."